„Szkoła pamięta”-podziękowanie za udział w akcji.

11 listopada 2021 r.