Szkolny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II

23 maja 2022 r.

W dniu 17.05.2022r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klasy IV, Vi VI.

Cele konkursu:

 1. Cel główny:
 • Zapoznanie uczniów z historią życia i powołania Wielkiego Polaka – Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar wyjątkowej postaci.
 1. Cele szczegółowe:
  • Przybliżenie sylwetki Jana Pawła II,
  • Ukazanie wrażliwości na wszystkich ludzi zwłaszcza dzieci i młodzież,
  • Zachęcanie do kształtowania życia według nauczania i wskazań Jana Pawła II,
  • Kształtowanie u uczniów postawy umiłowania Boga i Ojczyzny,
  • Przyjęcie odpowiedzialności za rozwijanie wartości ludzkich i duchowych.

 

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

 1. Justyna Litwin
 2. Grażyna Matusik

Do rywalizacji przystąpiły następujące drużyny:

Kl. 4a:    – Karol Jakubczyk

– Kinga Jasłowska

Kl. 4b:    – Dominika Ciuła

– Szymon Sroka

Kl. 5a:    – Natalia Jasiurkowska

– Urszula Pernal

Kl. 5b:    – Sabina Michalak

– Kamil Zając

Kl. 6a:    – Jagoda Michalak

– Nikola Turek

Konkurs składał się z 3 etapów.

Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II są: Natalia Jasiurkowska i Urszula Pernal.

Matusik, J. Litwin