SZKOLNY KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

25 maja 2024 r.

SZKOLNY  KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

 

 

Dnia 23 maja 2024 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Konkurs skierowany był w tym roku do uczniów klas V, VI i VII. Celem konkursu było: zapoznanie uczniów z historią życia i powołania Wielkiego Polaka – Ojca Świętego Jana Pawła II, zachęcanie do kształtowania życia według nauczania i wskazań Jana Pawła II, kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar wyjątkowej postaci.

Uczniowie musieli się wykazać wiedzą z zakresu najważniejszych faktów i dat z życiorysu Papieża-Polaka. Przygotowując się do konkursu korzystali z różnego rodzaju źródeł wiedzy o życiu Karola Wojtyły –  Jana Pawła II (książki, strony internetowe).

Najpierw odbyły się eliminacje wewnętrzne w klasach, podczas których zostali wyłonieni reprezentanci poszczególnych oddziałów. Do rywalizacji ogólnoszkolnej przystąpili przedstawiciele klas: 5a, 5b, 6b, 7a i 7b, tworząc dwuosobowe drużyny. Konkurs szkolny składał się z dwóch etapów oraz dogrywki. Uczniowie odpowiadali na pytania otwarte i zamknięte o zróżnicowanym stopniu trudności. Prace uczestników zostały sprawdzone i ocenione przez powołane przez organizatorów jury. W ten sposób wyłonione zostały zwycięskie drużyny. Lista laureatów przedstawia się następująco:

 

I miejsce: Urszula Pernal i Julia Kamińska z kl. 7a

II miejsce: Amelia Gorczyca i Wiktoria Gorczyca z kl. 5b

III miejsce: Weronika Sokół i Kacper Domaradzki z kl. 5a

 

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz darczyńców prywatnych, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobny upominek.

Po rozdaniu nagród uczniowie wraz z dyrektorem szkoły, p. Jerzym Staroniem, przewodniczącą Rady Rodziców, p. Sabiną Klimkiewicz oraz nauczycielami, udali się do Kącika Papieskiego, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

 

Składamy serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za ufundowanie wspaniałych nagród. Dziękujemy również wicedyrektor szkoły p. Ewie Staroń za wszelką życzliwość ,pomoc i wsparcie. Uczniom dziękujemy za udział w konkursie i solidne przygotowanie się, natomiast laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

 

 

Organizatorzy:

Grażyna Matusik, Agnieszka Sokół