• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

„Übung macht den Meister” – „Ćwiczenie czyni mistrza”

E. Przymusiak, J. Litwin, J. Turowska, 14 listopada 2018 r.

Uczniowie klas III gimnazjum rozpoczęli w listopadzie serię próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego i angielskiego.

Gimnazjaliści podczas testów próbnych zapoznali się z arkuszem i zadaniami, jakie mogą spotkać ich na właściwym egzaminie gimnazjalnym. Są to zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych. Jak mówi przysłowie „Ćwiczenie czyni mistrza”,  zachęcamy uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych oraz do dalszej samodzielnej pracy, by osiągnęli jak najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym, który po raz ostatni odbędzie się w kwietniu 2019 roku.