„Übung macht den Meister” – „Ćwiczenie czyni mistrza”

E. Przymusiak, J. Litwin, J. Turowska, 14 listopada 2018 r.

Uczniowie klas III gimnazjum rozpoczęli w listopadzie serię próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego i angielskiego.

Gimnazjaliści podczas testów próbnych zapoznali się z arkuszem i zadaniami, jakie mogą spotkać ich na właściwym egzaminie gimnazjalnym. Są to zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych. Jak mówi przysłowie „Ćwiczenie czyni mistrza”,  zachęcamy uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych oraz do dalszej samodzielnej pracy, by osiągnęli jak najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym, który po raz ostatni odbędzie się w kwietniu 2019 roku.