uroczystość pasowania

Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych

25 października 2019 r.

Dnia 25 X 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Klasa Ia i Ib zaprezentowały program artystyczny – wiersze i zagadki przeplatane piosenkami i tańcem. Uczniowie pochwalili się zdobytą wiedzą, przedstawili swoje zdolności i umiejętności. Po części artystycznej pan dyrektor Jerzy Staroń podziękował nauczycielom i uczniom za piękny program. Pod koniec akademii uczniowie zostali pasowani przez dyrektora szkoły na uczniów. Otrzymali również prezenty od rodziców. Uczniowie klas pierwszych wraz z dyrekcją szkoły z wychowawcami zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Delegacje klasy Ia i Ib poszły złożyć kwiaty pod tablicą poświęconą naszemu patronowi Janowi Pawłowi II.
Następnie dzieci wraz z rodzicami udali się do szkolnej jadalni na poczęstunek.

Zapraszamy go obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.