„W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami” – podsumowanie działań ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego. Aktualizacja

Koordynator projektu: Agnieszka Sokół, 20 kwietnia 2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami” i w okresie od 1 marca do 1 kwietnia uczniowie klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b oraz 6a wraz z wychowawcami i nauczycielami współorganizującymi realizowali poszczególne zadania.

Najpierw uczniowie każdej klasy przeczytali i omówili książkę „Kosmita” Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel lub opowiadanie „Czarodziejka” Joanny Chmielewskiej z serii „Bajki bez barier”, przybliżające zagadnienia dotyczące spektrum autyzmu. Następnie wykonaliśmy plakaty przedstawiające błękitnego motyla, będącego przewodnim motywem projektu. Każda klasa przygotowała jedną pracę, które odesłaliśmy do organizatora. Przygotowaliśmy również gazetkę szkolną przedstawiającą najważniejsze informacje dotyczące trudności, z jakimi zmagają się osoby z autyzmem. Kolejnym zadaniem było wykonanie „niebieskiego zdjęcia” uczestników projektu podczas obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – w celu solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. Na zakończenie akcji zorganizowaliśmy „Spacer dla autyzmu”.

Organizatorem projektu była Szkoła Podstawowa w Niegowie, a autorem projektu pani Gabriela Wołek.

Celem projektu było:

  • Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu.
  • Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.
  • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób.
  • Integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju.

Projekt miał za zadanie budowanie świadomości społecznej na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych osób z ASD. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu tych dzieci. Poszerzanie wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych oraz problematyki z tym związanej.

Na zakończenie projektu, w ramach podziękowania, wszyscy nauczyciele i klasy biorące w nim udział otrzymają certyfikaty końcowe od organizatorów.

Galeria.