• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

W TROSCE O NASZYCH UCZNIÓW

14 kwietnia 2023 r.

W dniu 14.04.2023r. w klasach 4-7 przeprowadzono warsztaty profilaktyczne doskonalące kompetencje społeczne naszych uczniów i zapobiegające występowaniu zachowaniom trudnym.

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

Kl. 4a i 4b: „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”.

Kl. 5a i 5b: „Złość da Ci w kość”.

Kl.6a, 6b i 7 „Trening zachowań asertywnych”.

Świat, który nas otacza, zwłaszcza w obrazie medialnym, wydaje się coraz bardziej skonfliktowany i wrogi, a uczniowie potrzebują modeli i wzorców innych zachowań – takich, w których różnice przyczyniają się do twórczego rozwoju i dzielenia się, a nie do konfliktów. Fundamentem do tego są postawy szacunku i tolerancji.

Na powyższych zajęciach uczniowie uczyli się postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami. Doskonalili umiejętność prowadzenia dialogu, gdy posiadają odmienny punkt widzenia od rozmówcy, ćwiczyli zachowania asertywne w różnych sytuacjach, a także rozróżniali komunikaty asertywne, uległe i agresywne. Zdobyli umiejętność rozróżniania komunikatu “Ja” od komunikatu “Ty” oraz formułowania asertywnych wypowiedzi.

W trakcie zajęć zwrócono uwagę uczniom na potrzebę szacunku siebie i innych oraz na stosowanie go w codziennym życiu. Wiedza psychologiczna przekazywana była z wykorzystaniem metod aktywizujących między innymi: pracy w grupach, w parach, dyskusji na forum grupy, pracy indywidualnej, gier i zabaw integracyjnych, stymulujących kreatywność oraz zajęć ruchowych rozładowujących ewentualne napięcie.

Za sfinansowanie warsztatów serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi, a za przeprowadzenie zajęć – trenerom z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.