„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy” Jan Paweł II

2 lipca 2024 r.

21 czerwca  2024 roku uczniowie klasy ósmej zamknęli  jeden z najważniejszych etapów w swoim życiu. Z tej okazji  miała miejsce uroczysta akademia. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna oraz goście: Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój pan Grzegorz Nieradka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Pan  Józef Sowiński oraz przedstawiciel Rady Rodziców pani Małgorzata Olszyk. Swoją obecnością zaszczycili nas również rodzice.

Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły  i rodzicom za trud, życzliwość, wyrozumiałość oraz wskazywanie właściwych dróg, dzięki którym doszli do tego ważnego momentu w życiu. Słowa podziękowania skierowali również do zaproszonych gości. Dzięki  prezentacji można było zobaczyć, jak zmieniali się obecni absolwenci od klasy pierwszej do ósmej. Uczniowie w sposób humorystyczny zaprezentowali swoje przygody szkolne. Następnie siódmoklasiści pożegnali starszych kolegów życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji. Dzieci z klasy 4a przedstawiły perypetie młodego człowieka- Romka, który właśnie zmienił szkołę i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Scenka ta dedykowana była absolwentom, aby odczarować rzeczywistość i przestrzec przed czającymi się zewsząd niebezpieczeństwami.

Ważnym momentem było wręczenie przez pana Dyrektora i wychowawców świadectw, nagród i listów gratulacyjnych absolwentom. Pan Burmistrz  Grzegorz Nieradka, Przewodniczący Rady Pan  Józef Sowiński oraz Dyrektor Jerzy Staroń uhonorowali uczniów szkoły stypendiami za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. Następnie pan Burmistrz wraz z Dyrekcją Szkoły podziękował za długoletnią pracę pani Grażynie Matusik, która  zdecydowała się przejść na emeryturę.

Drodzy Absolwenci! Życzymy Wam, byście wykorzystali jak najlepiej zdobyte umiejętności i spełniali swoje marzenia! Powodzenia na nowym etapie życia! Pamiętajcie o tym, że  każdy koniec jest przecież początkiem czegoś nowego…