Warsztaty profilaktyczne

6 maja 2024 r.

W dniu 30.04.2024r. w naszej szkole odbyły się warsztaty integracyjno – profilaktyczne, które prowadzone były przez doświadczonych trenerów z Gabinetu Terapeutycznego „Progres – Art” z Wieliczki. Celem warsztatów było kształtowanie u uczniów klas 4-6 właściwych postaw wobec uzależnień, postaw asertywnych, poczucia własnej wartości, jako alternatywy dla zachowań ryzykownych. Zdobywanie umiejętności radzenia sobie z problemami i rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych. Ponadto p. Artur Tebień podczas zebrania ogólnego wygłosił wykład dla rodziców „Bunt nastolatka – radzenie sobie z emocjami, jak słabość przekuć w atut”. Warsztaty zorganizowano we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu-Zdroju.