„Wielka sprawa – mamy swoje prawa!”

Karolina Sroka, 20 listopada 2023 r.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. Dlatego też dzieci z naszego Przedszkola również włączyły się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Poprzez wspólne oglądanie filmu edukacyjnego pt. „Wszyscy mamy prawa” udostępnionego przez UNICEF Polska i swobodną rozmowę z dziećmi, pogłębiono wiedzę naszych przedszkolaków na temat znajomości ich praw. Starano się, aby w pozytywny i radosny sposób uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać.

Galeria zdjęć