Wojewódzki  Konkurs Literacki „Wolność jest w nas. Ku pamięci  żołnierzy wyklętych”

2 marca 2022 r.

„Cała kultura, dusza narodu polskiego zakorzeniona jest w Bogu, w krzyżu, w źródle miłości, bo stanowi prawdę o Polsce”.

Sławoj Leszek Głódź

 

W tym roku po raz czwarty został zorganizowany Wojewódzki  Konkurs Literacki „Wolność jest w nas. Ku pamięci  żołnierzy wyklętych”. Celem konkursu było napisanie tekstu prozatorskiego lub poetyckiego, zainspirowanego działalnością patriotyczną kapłanów niezłomnych w latach 1944 – 1963. Należało przede wszystkim przybliżyć sylwetki duchownych, którzy sprzeciwiali się sowietyzacji Polski poprzez zainteresowanie młodzieży przez lata przemilczaną powojenną historią Polski. To Kościół od zarania dziejów pełnił wiodącą rolę w krzewieniu poczucia tożsamości narodowej i umacniania polskiej państwowości. W okresie, gdy Polska utraciła wolność i zniknęła z map Europy, duchowni wychowywali do wolności pokolenia młodych ludzi, angażując się w walkę o polskość na gruncie publicystycznym, ale też stawali do walki z bronią w ręku. Patronat nad konkursem objęli: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jego Ekscelencja Abp Adam Szal – Metropolita Przemyski, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Jan Pelczar – Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, Jan Bałuka – Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie, Piotr Cisek – Dyrektor ZSP w Posadzie Górnej. W rywalizacji wzięły  udział 44 szkoły z województwa podkarpackiego, z których nadesłano 88 prac, które zostały ocenione przez komisję w składzie: Dominika Góra-Rygiel, Dorota Patejko, Krystyna Wojtoń. 1 marca 2022 roku zostały ogłoszone wyniki, w których wyróżnienie honorowe otrzymała uczennica naszej szkoły  – Marta Górecka z klasy 7b. Zaprezentowała ona „Poemat ku zwycięstwu sprawiedliwości”, nawiązujący do życia Władysława Gurgacza,  Rudolfa Marszałka,  Bernarda  Pyclika i wielu  innych kapłanów, którzy ryzykowali życie, by nieść prawdę i głosić sprawiedliwość.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!