Wolontariusze SP Lubatowa wspierają Fundację HORB

13 czerwca 2022 r.

Nasza kolejna akcja charytatywna polegała na wsparciu Fundacji HORB. Głównym celem fundacji jest ochrona bioróżnorodności przez zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.horb.org.pl/.

O wsparcie fundacji poprosiła nas, wolontariuszy, p. Katarzyna Zając od lat związana z gminą Jaśliska, na której terenie działa fundacja.

Wolontariusze przygotowali ciasta i ciasteczka, które sprzedawali w Słodkim Kąciku 7 czerwca. Zebrane pieniądze ( 580 zł ) zostały przesłane na konto fundacji.

Dziękuję moim Wolontariuszom, którzy kolejny raz wykazali się ogromnym zaangażowaniem i bezinteresownością.

Opiekun SKW Edyta Przymusiak