Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

17 marca 2023 r.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej.

Wykaz dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej jest dostępny na listach wywieszonych w budynku przedszkola i szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz w przedszkolu.

Z wyrazami szacunku

wicedyrektor szkoły

Beata Najbar