Wystawa malarstwa śp. Stanisława Jakubczyka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

4 grudnia 2019 r.

We wtorek 4 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Lubatowej miało miejsce otwarcie wystawy twórczości artystycznej śp. Stanisława Jakubczyka – malarza, rzeźbiarza, filmowca z Lubatowej. Wernisaż otworzył wicedyrektor SP w Lubatowej pan Jerzy Sroka, który podziękował organizatorom: panu Andrzejowi Jakubczykowi oraz panu Andrzejowi Soleckiemu za pomysł, a pani Jolancie Ziębie za organizację wystawy. Przybyli uczniowie, nauczyciele i rodzice z uwagą słuchali historii twórczości Stanisława Jakubczyka przedstawionej przez pana Soleckiego. Zadziwiający jest fakt, iż artysta tworzył także swoje dzieła, mając ukończone sto lat. Na swoim koncie pozostawił wiele obrazów, polichromii, fresków, publikacji książkowych, filmów krótkometrażowych, jednym słowem możemy stwierdzić, że był osobą wszechstronnie utalentowaną. Jesteśmy pełni podziwu dla całego dorobku artysty, którego niewielką, ale jakże kunsztowną część możemy oglądać w naszej szkole. Wystawa czynna będzie do 8 stycznia 2020 roku, być może będzie dla niektórych, szczególnie młodych osób, inspiracją do podejmowania własnych, twórczych prób artystycznego wyrazu, a dla innych zgłębiania wiedzy o naszym artyście.