ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE

Pedagog szkolny, 3 grudnia 2019 r.

W dniu 3 grudnia 2019r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne -Trening Asertywności pod hasłem:” Jestem sobą. Potrafię odmawiać”. Przeprowadził je pan Konrad Wisz z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. W warsztatach trwających po 90 min. uczestniczyli uczniowie z klas: Vb, VIb i VIIb.
Asertywność –to sztuka odmawiania, wyrażania własnego zdania, opinii bez agresji, z szacunkiem dla innych. Często powodem inicjacji alkoholowej lub innych zachowań ryzykownych nie jest zła wola, ale raczej presja, uleganie innym. Bez kompetencji, jaką jest asertywność bardzo trudno jest rozwiązywać problemy w szkole, domu, otoczeniu. Asertywność pozwala młodym ludziom lepiej poznać siebie, by podejmować dobre decyzje życiowe.
Trening asertywności to profilaktyka, która skupia się na genezie problemów z używkami , destrukcyjnymi postawami wśród dzieci i młodzieży. Nikt nie rodzi się asertywny –trzeba to wytrenować.
Na warsztatach uczniowie nabyli praktyczne umiejętności wyrażania własnego zdania, bez konieczności obrażania innych czy używania agresji. Poszerzyli swą wiedzę na temat różnych zachowań, aby odróżnić te uległe, roszczeniowe od asertywnych. W konsekwencji lepiej będą sobie radzić z presją rówieśniczą, potrafią nawiązywać prawidłowe relacje, rzadziej sięgać po używki i ulegać zgubnym modom czy nałogom.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z odbytych zajęć. Podczas ćwiczeń byli aktywni i zaangażowani, co potwierdził również prowadzący pan Konrad Wisz.