Zajęcia z robotyki w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości

9 stycznia 2024 r.

Zajęcia z robotyki w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości

 

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@LaboratoriaPrzyszlosci

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyklu zajęć  dodatkowych z robotyki z elementami programowania. Zajęcia odbywały się w ramach udziału szkoły w Ministerialnym projekcie #LaboratoriaPrzyszłości. Dzięki zakupionym z programu pomocom dydaktycznym – zestawom klocków Abilix Krypton 6v.2 oraz Krypton 8v.2 – dzieci i młodzież szkolna, zainteresowani tematyką robotyki i programowania, mogli sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie oraz zdobywać nowe doświadczenia.

Uczestnicy zajęć pracowali na programowalnych robotach firmy Abilix, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży w nauce przedmiotów ścisłych oraz rozwijają kompetencje przyszłości takie jak: programowanie, kreatywność i spryt, kodowanie, myślenie matematyczne, umiejętność myślenia przestrzennego, rozwiązywanie problemów, komunikację i pracę w zespole, interdyscyplinarność, szacunek i pokorę. Kształtowali również umiejętność myślenia komutacyjnego. Dzięki kształtowaniu tej umiejętności uczniowie uczyli się analizować problem, poszukiwać kilku możliwych rozwiązań, omawiać je w grupie i następnie wybrać najlepsze rozwiązanie.

Podczas zajęć połączyliśmy naukę z zabawą. Roboty AbilixKrypton to świetne zabawki dla dzieci, które pełnią jednocześnie rolę edukacyjną i są używane do nauki programowania. Natomiast interaktywna aplikacja 3D o nazwie AbilixToday’sFuture dostępna na platformę Android oraz iOS pozwoliła na naukę poprzez zabawę, bez względu na to czy dzieci miały już doświadczenie z programowaniem, kodowaniem, czy szeroko rozumianą robotyką, czy też nie.

Na początku każdych zajęć uczniowie w grupach wybierali model i budowali roboty z gotowych instrukcji (na wzór instrukcji z aplikacji Abilix), pokazujących krok po kroku jakie klocki należy wziąć i jak je ze sobą połączyć. W kolejnych etapach nauki dzieci wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością. Wykorzystując swoją wyobraźnię i zainteresowania konstruowały roboty wg własnych projektów. W ten sposób powstawały – oprócz znanych i przewidywalnych z aplikacji robotów – również oryginalne prace autorskie. Gotowe modele były następnie programowane w jednym z języków: Drag&Drop – łatwy graficzny język programowania dla początkujących, Flow-chart – programowanie diagramowe, schematy blokowelubScratch – najbardziej popularny w szkole język programowania. Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć było testowanie robota i zabawa. To bardzo ważny element, który pozwalał poczuć satysfakcję z efektów dobrze wykonanej zespołowej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów, a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – naprawienia błędów konstrukcyjnych lub błędów w programowaniu robotów.

Głównym celem zajęć było zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Młodzi robotycy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, doskonalili zdolności analityczne, kreatywne i praktyczne, świetnie się bawili, zdobywając przy tym umiejętności i kompetencje przyszłości.

 

A.Sokół