ZAPIS NA STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY

Pedagog szkolny, 4 listopada 2019 r.

W dniu 4 listopada 2019r. na terenie szkoły odbyło się spotkanie profilaktyczne w formie spektaklu teatralnego dotyczące szkodliwości używek oraz problemu uzależnień.
Spektakl teatralny w wykonaniu dwóch aktorów Teatru: ”Inspiracja” miał tytuł: ”Nad przepaścią”. Jego celem było uświadomienie konsekwencji „eksperymentów” ze środkami uzależniającymi oraz nauczenie postawy asertywnej, jak również zachęcenie do podjęcia wysiłku w sztuce radzenia sobie z problemem używek i ewentualnych nałogów- w myśl starej maksymy alpinistów: „Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to zrobi się ona mniejsza”.
Bohaterowie to dwójka przyjaciół, połączonych wspólną pasją wspinaczki sportowej. Hobby, któremu się oddają wymaga lojalności wobec partnera, zaufania do drugiej osoby i odpowiedzialności. W pewnym momencie wartości te zostają poddane ciężkiej próbie, wynikającej z zafascynowania jednego z członków tandemu „luzackim” stylem życia oraz atrybutami pozornej wolności w postaci używek i „wspomagaczy” różnego rodzaju. W efekcie powstaje prosta, ale wyrazista historia o dużym ładunku emocjonalnym, łatwo przemawiająca do młodych ludzi. Jej sens nie sprowadza się do pokazania procesu upadku młodej osoby- wprost przeciwnie: jest to opowieść o konieczności stawiania sobie życiowych celów i nabieraniu umiejętności dążenia do nich, opowieść o potrzebie pasji i konsekwencji niezbędnej do realizacji swoich marzeń. Podczas spotkania uczniowie uświadomili sobie, że styl życia lansowany przez media i wymuszany przez rówieśniczą presję nie zawsze jest właściwy. Dla wielu młodych ludzi spotkania towarzyskie i zabawa, nieodłącznie kojarzą się z alkoholem oraz sięganiem po narkotyki. Ten stereotyp myślowy powinien ulec zmianie. Dzięki spektaklowi prawda ta dotarła do uczniów i na pewno chociaż część z nich pomyśli, zanim sięgnie po środki uzależniające.