Zapraszamy do udziału w akcji: „Każdy znaczek wspiera misje. Dzieci – misjom”.

1 marca 2021 r.

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły, dzieci z przedszkola oraz rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie charytatywnym „Każdy znaczek wspiera misje – edycja III”.

Konkurs jest organizowany pod patronatem honorowym o. Wiesława Dudara – Dyrektora Referatu Misyjnego Księży Werbistów i polega na zbiórce jak największej ilości znaczków.

Podczas zbiórki będą zbierane ostemplowane znaczki oraz stare telefony komórkowe.

Znaczki wycinamy z marginesem bezpieczeństwa razem z kopertą tak, by nie uszkodzić „ząbków” znaczka i nie odklejamy od koperty. Stare, niepotrzebne telefony komórkowe oddajemy z usuniętymi plikami i informacjami.

Wszystkie znaczki będą przekazane do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie zostaną posortowane, odklejone i sprzedane filatelistom. Telefony komórkowe zostaną naprawione lub poddane recyklingowi. Dochód ze sprzedaży znaczków i z recyklingu telefonów komórkowych zostanie przekazany na potrzeby misji.

Znaczki oraz telefony będą zbierane w s. 14 do oznakowanych kartonów, prosimy o wpisanie się na listę. Za organizację akcji odpowiedzialni są: p. Edyta Przymusiak i Szkolne Koło Wolontariatu oraz p. Roksana Drozd – koordynator akcji.

Zbiórka potrwa do 30.04.2021r.