„Zawsze razem, nigdy osobno”

1 grudnia 2023 r.

„Zawsze razem, nigdy osobno” – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest na całym świecie corocznie 3 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę integracji i współistnienia osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. W tym roku w naszej szkole to jakże ważne święto obchodzone było dnia 1 grudnia. Na tę okoliczność dołączyliśmy do akcji społecznej „Zawsze razem, nigdy osobno”. Symbolem wsparcia osób z niepełnosprawnością założyliśmy tego dnia ubrania w kolorze żółtym. 💛 Dodatkowo rozdano uczniom i nauczycielom plakietki o tej tematyce. Korytarze szkolne zdobiły gazetki, na których zamieszczono sylwetki wybitnych postaci z niepełnosprawnościami, których działania stanowić mogą inspirację dla młodych ludzi. Zorganizowano również wystawę „Bajek bez barier”📖, których treść oswaja dzieci z problemami, dotyczącymi ich samych lub osoby w ich otoczeniu, bez względu na kondycję zdrowotną, gdzie każdy jest traktowany na równi z innymi. Uczniowie starszych klas przy pomocy pań pedagog nagrali film pt.„Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, promujący akceptację i zrozumienie dla osób z niepełnosprawnościami. 🎥 Do akcji „Zawsze razem, nigdy osobno” dołączyły się także dzieci z oddziałów przedszkolnych, wraz z wychowawczyniami i panią wicedyrektor. Najmłodsi również założyli ubrania w kolorze żółtym oraz wykonali pracę plastyczną „Serce na dłoni”.