Żółknące liście

Żółknące liście

Krzysztof Więch, Zdjęcia: Dariusz Stawarski, 31 października 2019 r.

Żółknące liście, opadające na drogi naszych miast i wsi, skłaniają nas wierzących do refleksji o przemijalności i kruchości naszego ziemskiego życia. W tym wyjątkowym czasie dosyć często kierujemy nasze kroki do miejsc, gdzie pogrzebani są nasi bliscy. Rozpoczynamy miesiąc listopad, okres poświęcony szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli od nas do wieczności, szczególnie naszych kochanych rodziców, krewnych, bliskich i tych, z którymi na co dzień spotykaliśmy się. Pośród nas są ci, którzy stracili swoich bliskich w ostatnim roku. Ból po stracie możemy złagodzić jedynie nadzieją płynącą z kart Pisma świętego, które mówi, że „jeśli żyjemy dla Pana to i umieramy dla Pana”. Nasi bliscy zmarli czekają na naszą modlitwę i pamięć, bo tylko dzięki naszej modlitwie mogą osiągnąć pełnię szczęścia w Bogu. Bez tego wsparcia duchowego – nie ma wiele zdadzą się wspaniałe grobowce, piękne przenikające serce żyjących dekoracje, jeśli zabraknie elementu duchowego – daru modlitwy. Modlitwa to najlepsza pomoc, jaką możemy ofiarować naszym zmarłym. I jeśli nasi bliscy zmarli oczekują od nas czegoś, to właśnie tylko modlitwy.
Od 1 listopada możemy uzyskać odpusty. Będą one najpiękniejszym darem i pomocą dla tych, którzy podczas ziemskiego życia nie odpokutowali wystarczająco za swoje grzechy.