Zuchowy Dzień Przyjaźni

14 marca 2022 r.

12 marca 2022 zuchy Hufca Krosno spotkały się w Jaszczwi na Zuchowym Dniu Przyjaźni połączonym z Dniem Myśli Braterskiej. W tym spotkaniu uczestniczyła również 16 Gromada Zuchowa „Słoneczne Promyczki”.Prawdziwą przyjaźń cechuje bezinteresowność, oddanie, zaangażowanie, dostrzeganie drugiego człowieka i jego potrzeb.Przyjaźń  kojarzy się nam również ze szczęściem, radością i miłymi chwilami. W takiej właśnie atmosferze przebiegło spotkanie integracyjne zuchów. Wspólne zabawy, pląsy, piosenki, pomogły pogłębić więzi wśród dzieci. Zuchy wymieniły się kartkami z pozdrowieniami, podzieliły pomysłami i doświadczeniami . „Słoneczne Promyczki” nauczyły wszystkich pląsu „Disco”. W trakcie zajęć dzieci wykonały medale przyjaźni, które wręczyły swoim przyjaciołom. Nie zabrakło również akcentu solidaryzującego nas z Narodem Ukraińskim. Zuchy wykonały ogromne serce w barwach narodowych Polski i Ukrainy.Dzięki przyjaźni świat wydaje się nam o wiele bardziej kolorowy, a wszelkie problemy łatwiejsze do pokonania.Spotkanie zakończyło się zawiązaniem kręgu i przekazaniem iskierki przyjaźni.

Zdjęcia z wydarzenia