Zwycięstwo naszych uczniów w I Powiatowym Konkursie Żywieniowym „W czym tkwi zdrowie?”

10 listopada 2022 r.

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania stał się inspiracją do zaproszenia ósmoklasistów z całego powiatu krośnieńskiego na I Powiatowy Konkurs Żywieniowy „W czym tkwi zdrowie?” do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

Na zaproszenie odpowiedziało 13 drużyn z różnych szkół w powiecie. Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym.

W pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną, dotyczącą błędów żywieniowych nastolatków i przesłać do ZSGH w terminie do 4.11.2022r. Drugi etap konkursu odbywał się w szkole gastronomicznej w Iwoniczu-Zdroju, 8.11.2022r. Zespoły wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych: dekorowania pierników, rozpoznawania przypraw i ziół, przenoszenia zastawy stołowej z zastosowaniem tacy, składania ręczników. oraz należało zaprezentować przygotowaną prezentację „W czym tkwi zdrowie?” przed komisją konkursową.

Po przerwie na wspólny ciepły posiłek, komisja konkursowa rozpoczęła część, na którą wszyscy czekali -ogłoszenie wyników.

I miejsce przyznano naszej szkole – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej, którą reprezentowali Zuzanna Starowiejska, Gabriela Masłowska, Laura Czachor, Paweł Rajchel, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, a miejsce III przypadło Szkole Podstawowej w Odrzykoniu.

Nagrody wręczył Starosta Krośnieński Jan Pelczar, który również objął honorowy patronat nad wydarzeniem. Konkurs współorganizowano i dofinansowano z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Planie Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim „Życie mam tylko jedno”. W podsumowaniu konkursu wzięła również Józefa Winnicka – Sawczuk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie, wykazali się ogromnym profesjonalizmem podczas omawiania tematu „W czym tkwi zdrowie?” oraz dużym sprytem podczas wykonywania konkurencji sprawnościowych.

Dziękuję Pani Sabinie Zimie, która wykorzystując swoją wiedzę zdobywaną na studiach lekarskich udzieliła nam cennych wskazówek merytorycznych i edytorskich podczas przygotowywania prezentacji multimedialnej na temat zdrowego stylu życia.

Dziękuję Zuzi, Gabrysi, Laurze, Pawłowi za wzorową postawę, wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie.

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom oraz Uczniom ZSGH w Iwoniczu -Zdroju za wspaniałą organizację imprezy oraz serdeczne przyjęcie naszej grupy.

Edyta Przymusiak