• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

I. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2021 r., a kończą 24 czerwca 2022 r.

II. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

I półrocze   od 01.09.2021 r.         do 21.01.2022 r.

II półrocze  od 24.01.2022 r.         do 24.06.2022 r.

III. Terminy I półrocza:

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2021 r.
 2. Termin półrocznego zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej: 21 stycznia 2022 r.
 3. Termin konferencji plenarnej: 31 stycznia 2022 r.

IV. Ferie zimowe trwają od 14.02.2022 r. do 27.02.2022 r.

V. Terminy II półrocza:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.
 2. Egzaminy ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny: 17 czerwca 2022 r.
 4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannym zachowaniu (na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym):
  do 17 maja 2022 r.
 5. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach rocznych
  (na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym): do 3 czerwca 2022 r.
 6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 24 czerwca 2022 r.
 7. Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 24.08.2022 r.
 8. Zebranie plenarne rady pedagogiczne: 30 czerwca 2022 r.

VI. Ferie letnie – trwają od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 1. 15 października 2021 r.
 2. 2 listopada 2021 r.
 3. 7 stycznia 2022 r.
 4. 2 maja 2022 r.
 5. 24 maja 2022 r.
 6. 25 maja 2022 r.
 7. 26 maja 2022 r.
 8. 17 czerwca 2022 r