• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Rozwój mowy dziecka

Jak powinien przebiegać rozwój mowy dziecka?

Rozwój mowy dziecka dzielimy na 4 etapy:

 1. Okres melodii (od urodzenia do 1 roku życia):

Charakteryzuje się krzykiem i płaczem. Występują tu twory onomatopeiczne.

W 2 – 4 miesiącu życia pojawia się głużenie (wydawanie różnych dźwięków).

W drugiej połowie 1 roku życia obserwujemy u dziecka gaworzenie, które w przeciwieństwie do głużenia jest odruchem warunkowym, czyli zależnym od woli dziecka; świadomym powtarzaniem dźwięków.

 1. Okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia):

Wyrazy reprezentują całą wypowiedź. Dziecko rozumie znacznie więcej niż samo potrafi powiedzieć. Pojawia się coraz więcej słów, zaczynają powstawać wypowiedzi dwuwyrazowe (np. „nie chcę”, „mama daj”). W drugim roku życia dziecko zaczyna tworzyć proste zdania.

 1. Okres zdania (od 2 – 3 roku życia):

Na tym etapie gwałtownie wzbogaca się słownik. Początkowo dziecko buduje zdania oznajmujące, następnie rozkazujące, a na końcu pojawiają się złożone. Wypowiedzenia często przeczą obowiązującym regułom gramatyki, a trudniejsze głoski są upraszczane i zastępowane łatwiejszymi. W 3 roku życia dziecko może używać od 100-200 słów, a rozumieć od 1000-1800. Powinno wymawiać wszystkie samogłoski oraz następujące głoski: p, b, m, n, t, d, l, ł, j, k, g, ch, f, w, ś, ź, ć, dź, ń. Mogą pojawiać się już głoski s, z, c, dz.

 1. Okres swoistej mowy dziecięcej (od 3 – 7 roku życia).

W tym czasie dokonuje się wielki rozkwit językowy.

4 rok życia dziecka to czas, kiedy głoski s, z, c, dz powinny być utrwalone i dziecko nie powinno ich zastępować głoskami ś, ź, ć, dź. W język dziecka wchodzą głoski sz, ż, cz, dż, jednakże dziecko ma prawo zamieniać je jeszcze na s, z, c, dz.

W 5 roku życia dziecko rozumie od 2000-2600 wyrazów. Głoski sz, ż, cz, dż powinny być już realizowane prawidłowo. Może pojawić się głoska r. Mowa dziecka powinna być wyraźna, a język poprawny.

Współcześni logopedzi uznają, że rozwój mowy dziecka zamyka się w okolicach 6 roku życia – wtedy to powinna pojawić się głoska r, która jako najtrudniejsza w języku polskim najczęściej pojawia się jako ostatnia. 6 rok życia jest więc najczęściej uznawany za czas, kiedy kształtowanie systemu językowego ulega zakończeniu i dziecko powinno wymawiać wszystkie głoski języka polskiego.