• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Program Rady Rodziców

PROGRAM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

 • organizacja imprez dla dzieci i młodzieży, w tym cyklicznego pikniku rodzinnego na wiosnę,
 • zakup różnorakich nagród, np. na koniec roku szkolnego, dla zwycięzców i uczestników konkursów itp.,
 • zakup różnorakich upominków, np. na pasowanie na ucznia, na gwiazdkę i temu podobnych,
 • wspieranie i organizacja wyjazdów dzieci na olimpiady, baseny, lodowisko itd.,
 • wspomaganie zajęć pozalekcyjnych, takich jak kółka zainteresowań,
 • inicjowanie działań charytatywnych (np. zbiórka zabawek, nakrętek, karmy i innych),
 • organizacja wydarzeń mających na celu rozwój pozytywnej osobowości i dojrzałości społecznej dzieci i starszych uczniów (kwestie ochrony środowiska i bezinteresownej pomocy, szukanie i rozwijanie hobby),
 • poczęstunek (lub inna forma uczczenia), np. na Dzień Dziecka, Dzień Ojca i inne okoliczności,
 • współpraca ze świetlicą i biblioteką,
 • organizacja balu sylwestrowego (jeżeli sytuacja pozwoli),
 • reagowanie na bieżące potrzeby pojawiające się w szkole a dotyczące wszystkich członków społeczności szkolnej, np. zdarzenia losowe,
 • inne, wynikające z pomysłu chwili, dające korzyść RR oraz społeczności szkolnej (przykładem był Kiermasz Jesiennych Wyprzedaży w 2019 r.).

 

Dziękujemy!