• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

Adres placówki:

Lubatowa 284
38-440 Iwonicz-Zdrój

NIP: 684-109-23-63

Tel/Fax: 13-43-502-60

Email: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Jerzy Staroń
Wicedyrektor: mgr Ewa Staroń
Wicedyrektor (oddziały przedszkolne): mgr Beata Najbar

Organ prowadzący szkołę: Gmina Iwonicz-Zdrój

 

Dokumenty:

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Statut Szkoły

Godziny dostępności nauczycieli szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2023/2024

Kalendarz obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2022/2023

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej na lata 2017/2022

Regulamin nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Regulamin funkcjonowania zespołów nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Plan pracy dydaktycznej

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy opiekuńczej

Plan działań wspierających w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Szkolny system interwencji. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Harmonogram akademii OP

Harmonogram akademii SP

Rada pedagogiczna

Pracownicy administracji i obsługi