• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Klub Krótkofalowców SP8PZI

Szkolny Klub Krótkofalowców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej SP8PZI

Zajęcia odbywają się w następujące dni tygodnia:

Wtorek: godz.7.00-8.00
Piątek: godz. 7.00-8.00

Zaprasza uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej do udziału w cotygodniowych zajęciach podczas których:

 • poznasz nowoczesne metody komunikowania się.
 • poznasz i nauczysz się języka radiokomunikacji tzw. slang amatorski.
 • poznasz budowę urządzeń nadawczo-odbiorczych stacjonarnych i przenośnych używanych przez radioamatorów.
 • spróbujesz o własnych siłach przeprowadzić łączności z różnymi krajami Europy i świata zarówno ze stacji bazowej (szkoła podstawowa) jak i ze stacji terenowej  (jakieś ciekawe miejsce).
 • opowiesz o swojej „małej Ojczyźnie” Lubatowej innym ludziom z Polski i świata.
 • poznasz nowych kolegów i koleżanki pasjonatów tej formy komunikacji.
 • zdobędziesz umiejętności potrzebne do osiągnięcia polskiej licencji nasłuchowej SWL lub radiooperatora czyli nadawczej.
 • Po zdaniu egzaminu państwowego otrzymasz licencję respektowaną przez większość krajów Europy i świata. Dzięki niej będziesz mógł już samodzielnie prowadzić łączności zarówno na sprzęcie klubowym jak i własnym.

W lipcu 2013 r. rozpoczął swoją działalność na terenie naszej placówki oświatowej Szkolny Klub Krótkofalowców SP8PZI. Za cel postawił sobie szerzenie wiedzy radioamatorskiej, kultury osobistej oraz pogłębianie znajomości języków obcych niezbędnych do prowadzenia łączności na pasmach radiowych.
Rok 2014 był bardzo ważny dla narodu polskiego, jak również dla uczniów naszej szkoły. Ich wielki patron Ojciec Święty Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia klub SP8PZI zorganizował pracę okolicznościowej stacji okolicznościowej HFØJP2S. Na wywołanie ogólne odpowiedziało blisko 4500 radioamatorów z wielu krajów świata. Pomimo upływu kilku lat od tego wydarzenia, kierownik stacji klubowej Krzysztof Więch SQ8GBE, ciągle otrzymuje karty QSL potwierdzające łączność z wyżej wymienioną stacją. Wszyscy zainteresowani radioamatorzy mogą uzyskać więcej informacji na ten temat na portalach amerykańskich: QRZ.COM, HAMCALL.NET oraz polskim QRZ.Pl.
W dniu 7 czerwca 2019 r. społeczność Lubatowej oraz szkoły oddała hołd dawnemu wieloletniemu dyrektorowi panu Tadeuszowi Pikulowi. Na froncie budynku osłonięto tablicę pamiątkową, która wszystkim przypomina tą jakże zasłużoną osobę dla miejscowej placówki oświatowej i całej Lubatowej.
Dwóch operatorów klubu Wojciech Jakieła, znak krótkofalarski SQ8W i Krzysztof Więch, znak krótkofalarski SQ8GBE w okresie wakacyjnym uruchomili kolejną stację HFØTP, która przez miesiąc lipiec na falach eteru starała się zaznajomić większą grupę społeczeństwa polskiego oraz mieszkańców Europy, Azji a nawet Afryki z osobą cenionego pedagoga i społecznika Tadeusza Pikula.

Zainteresowane osoby proszę o  zgłoszenie się do pana Krzysztofa Więcha.

Kilka słów o krótkofalarstwie