• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

11 Drużyna Harcerska

11 DRUŻYNA HARCERSKA

Dokładnie 25 maja 2010 w Lubatowej powołana została drużyna harcerska, która otrzymała numer 11.

Założycielką była druhna Ewa Staroń, będąca jednocześnie nauczycielem Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Lubatowej. W ciągu 7 lat istnienia drużyna poszerzyła swe kręgi. Przez te lata do drużyny należało ponad 70 młodych ludzi, którym przygoda harcerska dostarczyła niezapomnianych przygód i pomogła wejść w dorosłe życie. Dziś liczy ponad 20 osób w wieku 10 – 18 lat. Drużyna uczestniczyła w imprezach i akcjach organizowanych przez Komendę Hufca, Chorągiew Podkarpacką oraz z pomocą innych drużyn organizowała własne akcje, głównie dla dzieci z naszej miejscowości (szkolenia, uroczystości i święta w drużynie). W działaniach jednostki znalazły się miedzy innymi: wielokrotny udział w rajdach, biwakach, zlotach DMB, akcjach charytatywnych, festiwalach piosenki, konkursach recytatorskich, kiermaszach, wyjazdach kulturalnych, uroczystościach kościelnych i państwowych. „Jedenastka” działa nieprzerwanie i bardzo aktywnie. Młodzież uczy się zaradności, samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadanie, pracy w grupie, jej przewodzenia i wspólnego osiągania celów, planowania i ewaluowania zadań, a co najważniejsze wyciągania wniosków i uczenia się na swoich błędach. Harcerstwo rozwija pasję do działania i aktywność na bardzo wielu płaszczyznach. Daje umiejętności, które pomagają w dorosłym życiu odnaleźć się na rynku pracy, a także odpowiedzialności jako obywatela, świadomego swoich obowiązków, ale i praw.