• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej – jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

 • Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 • Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki.
 • Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.
 • Dbamy o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie.
 • Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym.
 • W szkole czynny jest gabinet stomatologiczny, a nad higieną czuwa pielęgniarka szkolna.
 • Dzieci mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Szkoła  jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom
 • Dysponujemy:
  • dwoma pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu
  • Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej
  • laboratorium językowym
  • świetlicą i stołówką szkolną
  • biblioteką
  • salą gimnastyczną
  • salą do gimnastyki korekcyjnej i nauki tańca
  • radiowęzłem
 • Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na przychylność i pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry:
  • nauczycielskiej
  • pedagoga szkolnego
  • logopedy
 • Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych:
  • wycieczki klasowe i międzyklasowe
  • Zielone Szkoły
  • obozy wakacyjne
  • zabawy taneczne
  • konkursy
  • wystawy
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • turnieje i zawody sportowe
  • wyjazdy na basen
  • uczestniczymy corocznie w zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
 • W naszej szkole działa:
  • Samorząd Uczniowski
  • Drużyna zuchowa
  • Uczniowski Klub Sportowy „Partyzant”
  • Drużyna harcerska
  • Wolontariat
 • Istnieją koła przedmiotowe:
  • matematyczne
  • polonistyczne
  • językowe
  • historyczne
  • przyrodnicze
  • krótkofalarskie
 • Zainteresowania artystyczne i sportowe dzieci mogą rozwijać także na zajęciach:
  • muzycznych
  • tanecznych
  • artystycznych
  • recytatorskich
  • sportowych