• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Dokumenty w roku szkolnym 2023/2024

Dokumenty organizujące pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024

STATUT SZKOŁY

Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Nauczyciele godziny dostępności

Godziny dostępności nauczycieli szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2023/2024

Kalendarz  roku szkolnego 2023/2024

Regulamin nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2023/2024

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Regulamin funkcjonowania zespołów nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Plan pracy dydaktycznej

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy opiekuńczej

Plan działań wspierających w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Szkolny system interwencji. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Harmonogram uroczystości OP

Harmonogram uroczystości SP

 

Wymagania dla uczniów z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2023/2024

Nauczanie początkowe

wymagania klasy 1

wymagania klasy 2

wymagania klasy 3

Język polski:

kryteria oceniania dla klasy 4

kryteria-oceniania-dla-klasy-5

kryteria-oceniania-dla-klasy-6

kryteria-oceniania-dla-klasy-7

kryteria-oceniania-dla-kl-8

Język angielski:

wymagania z j. angielskiego dla OP

wymagania z j. angielskiego dla klasy 1

wymagania z j. angielskiego dla klasy 2

wymagania z j. angielskiego dla klasy 3

wymagania z j. angielskie dla klasy 4

wymagania z j. angielskiego dla klasy 5

wymagania z j. angielskiego dla klasy 6

wymagania z j. angielskiego dla klasy 7

wymagania z j. angielskie dla klasy 8

Język niemiecki:

wymagania edukacyjne dla kl.7

wymagania edukacyjne dla kl.8

Historia:

wymagania z historii dla klas 4 -8

wymagania z historii klasa 4

Matematyka:

wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 4

wymagania z matematyki dla klasy 5

wymagania na poszczególne oceny opracowane na podstawie klasy 5

wymagania z matematyki dla klasy 6

wymagania z matematyki dla klasy 7

wymagania z matematyki dla klasy 8

Geografia:

wymagania z geografii dla klasy 5

wymagania z geografii dla klasy 6

wymagania z geografii dla klasy 7

wymagania z geografii dla klasy 8

Fizyka:

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa 8

Chemia:

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 8

Biologia:

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

Przyroda:

wymagania z przyrody dla klasy 4

Technika:

wymagania z techniki dla klasy 4

wymagania z techniki dla klas 5 – 6

Edukacja dla bezpieczeństwa:

wymagania z EDB-klasa 8

Zajęcia komputerowe i informatyka:

wymagania z edukacji informatycznej dla klasy 1

wymagania z edukacji informatycznej dla klasy 2

wymagania z edukacji informatycznej dla klasy 3

wymagania z informatyki dla klasy 4

wymagania z informatyki dla klasy 5

wymagania z informatyki dla klasy 6

wymagania z informatyki dla klasy 7

wymagania z informatyki dla klasy 8

Muzyka:

wymagania z muzyki

wymagania z muzyki dla klasy 7

Plastyka:

wymagania z plastyki

wymagania z plastyki dla klasy 7

Wychowanie fizyczne:

wymagania z w-f

Wiedza o społeczeństwie:

wymagania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8

Religia:

religia-5latki

religia odziały zerowe

wymagania z religii dla klasy 1

wymagania z religii dla klasy 2

wymagania z religii dla klasy 4

wymagania z religii dla klasy 5