• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

mgr Staroń Jerzy – dyrektor szkoły, historia
mgr Staroń Ewa – wicedyrektor szkoły, muzyka, technika, wychowawca świetlicy
mgr Najbar Beata –
wicedyrektor szkoły (oddziały przedszkolne), wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, specjalista w zakresie autyzmu


mgr Adamik Jerzy – muzyka, plastyka

mgr Albrycht Beata – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Cecuła Paweł – geografia

mgr Renata Dymczak- wychowanie przedszkolne

mgr Drozd Roksanaedukacja wczesnoszkolna

mgr Deryniowska Anna – nauczyciel współorganizujący kształcenie, specjalista w zakresie autyzmu

mgr Jakieła Mariusz – wychowanie fizyczne

mgr Jakieła Weronika – wychowanie przedszkolne

mgr Jakubczyk Joanna – wychowanie przedszkolne

mgr Jastrzębska Agata – język polski, wychowawca świetlicy

mgr Kasprzycka-Biedroń Izabelawychowanie przedszkolne

mgr Kielar Marta – nauczyciel bibliotekarz

lic. Klimkiewicz Agatawychowanie przedszkolne

mgr Kubusiak Agnieszka – biologia, chemia

mgr Kucza Agata – wychowanie przedszkolne

mgr Kustroń Aneta – geografia, matematyka

mgr Litwin Justyna – język angielski

mgr Łukasiewicz-Głodowska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

mgr Matusik Grażyna – matematyka, zajęcia techniczne

mgr Miszczak-Turek Katarzynapedagog, oligofrenopedagog

mgr Murdzek Joanna – wychowanie przedszkolne

mgr Nycz Dorota – edukacja wczesnoszkolna

mgr Pliszyło Anna – logopeda szkolny

mgr Pańko Elizawychowanie przedszkolne

mgr Polak Bogusław – język polski, wychowawca świetlicy

mgr Polak Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

ks. mgr Pystka Paweł religia

mgr Przymusiak Edyta – język niemiecki, wychowawca świetlicy

mgr Ryglewicz Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

mgr Sokół Agnieszka – nauczyciel współorganizujący kształcenie, specjalista w zakresie autyzmu

mgr Sokół Jolanta – wychowanie przedszkolne

mgr Sroka Jerzy –edukacja informatyczna, informatyka

mgr Sroka Karolina – pedagog specjalny

mgr Trygar Barbara – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

mgr Turek Renata – matematyka, fizyka

mgr Turowska Joanna – język angielski

mgr Węgrzyn Agnieszka – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Wilk Wojciech – historia, wychowawca świetlicy

mgr Winiarska Barbara – język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

mgr Zając Jan – wychowanie fizyczne

mgr Zając Justyna – wychowanie przedszkolne

mgr Zając Elżbieta – język angielski

mgr Zając Marcin – wychowanie fizyczne

mgr Zięba Jolanta – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Żółkiewicz – psycholog szkolny, doradca zawodowy