Sprzątanie świata

29 kwietnia 2024 r.

Sprzątanie świata

W dniu 26 kwietnia w naszej szkole po raz kolejny odbyła się akcja Sprzątanie świata. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Wszystkie klasy, pozytywnie zmotywowane szczytnym celem miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Uczniowie klas 3-8, wyposażeni w worki i rękawiczki zbierali wszystko to, co znalazło się wzdłuż poboczy, na placu zabaw, wokół szkoły, na boisku, w okolicach kościoła, domu ludowego i ośrodka zdrowia. Zaśmiecone miejsca w mgnieniu oka stały się czyste. Akcja przebiegała sprawnie i szybko, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Serdecznie dziękuję wszystkim, uczniom oraz nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji i zachęcam do podejmowania innych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.