100 LAT WOLNA I NIEPODLEGŁA

A.Jastrzębsk, 9 listopada 2018 r.

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.”

Jan Paweł II

Uroczysta akademia, która odbyła się  09.11.2018 roku w 100.rocznicę odzyskania niepodległości, przypomniała nam ważne chwile dla naszego kraju. Społeczność szkolna wierszem i pieśnią złożyła hołd żołnierzom, którzy wałcząc o niepodległość przelali krew. Na scenie pojawiły się drzewa ,które szumiały o zniewoleniu naszego kraju i o upragnionej wolności. O godzinie 11:11 cała społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego, włączając się w ten sposób w akcję „Rekord dla Niepodległej”.

Pamiętając o tym ,że niepodległość to także zasługa pisarzy i poetów ,których utwory dawały nadzieję ,podtrzymywały wiarę w niepodległą Polskę ,by ona nigdy nie umarła, uczniowie  prezentowali wiersze i pieśni patriotyczne .Utwory te krzewiły ducha oraz tożsamość narodową i nie pozwalały ,by wymazano Polskę z serc Polaków.

Patrząc na historię naszej Ojczyzny, która aż sto dwadzieścia trzy lata była w niewoli, popadamy w zadumę. Myślami wracamy do zniewolonych pokoleń rodaków, którzy doświadczyli represji ze strony zaborców. Warto podkreślić, że historia Polski pokazuje nam, iż jesteśmy narodem odważnym i wytrwałym, a  dzięki uporowi i heroicznej walce poprzednich pokoleń niepodległym i wolnym .Naszym zadaniem jest, więc przypominać, że wolność i  niepodległość zostały wywalczone krwią i bohaterstwem Polaków. Pamiętajmy słowa Jana Pawła II,iż: „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

Zobacz wiecej zdjęć