102 rocznica urodzin Patrona naszej szkoły św. papieża Jana Pawła II

18 maja 2022 r.

„Pośród niesnasków Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża

Otwarty tron (…)”.

Juliusz Słowacki

 

18 maja, uroczystą akademią, uczciliśmy pamięć o patronie naszej szkoły św. Janie Pawle II, w 102 rocznicę jego urodzin. Znamienne jest to, iż jeszcze 130 lat przed wyborem Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, poeta Juliusz Słowacki pisał w swoim wierszu o przyszłym papieżu słowiańskim. Program słowno – muzyczny zaprezentowali uczniowie klasy 7b i 7c. Podczas apelu wspominaliśmy drogę Karola Wojtyły do tronu Piotrowego, od dzieciństwa do ostatnich chwil jego życia. W atmosferze zadumy i wyciszenia młodzi aktorzy recytowali piękną, a zarazem niełatwą poezję naszego wielkiego rodaka. Uczniowie ukazali postawę papieża wobec świata, relacje ludzkie oparte na miłości, zaufaniu i zawierzeniu Bogu oraz przesłania, jakie głosił św. Jan Paweł II. Akademia uświetniona została pieśniami, w wykonaniu solistek i chórku oraz przygotowaną prezentacją multimedialną, w której nie zabrakło zdjęć i filmików dotyczących życia Karola Wojtyły oraz późniejszego papieża Jana Pawła II. Pod koniec zapłonęły świece ustawione w kształcie serca – symboliczne światełka pamięci, wiary, miłości i nadziei. Na zakończenie, dyrektor szkoły, pan Jerzy Staroń, przypomniał, abyśmy w naszym życiu kierowali się nauką, którą przekazał nam św. Jan Paweł II. Ksiądz Paweł Pystka z kolei zaznaczył, że patron szkoły to autorytet, to ktoś kogo podziwiamy, chcemy naśladować, ale nie tylko, bo przecież mając takiego patrona, mamy zarazem wielkiego orędownika w niebie, który poprzez naszą modlitwę, prośby będzie wypraszał dla nas potrzebne łaski i wstawiał się za nami u Boga.

Jesteśmy dumni z tego, że nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II.

Fotorelacja z uroczystego apelu poświęconemu św. papieżowi Janowi Pawłowi II