25 listopada 2021 r.

Mając na uwadze charakterystyki okresu wczesnej adolescencji oraz prawdziwą „karuzelę” fizycznej, emocjonalnej i poznawczej transformacji, będącej siłą napędową okresu dorastania w minionym tygodniu uczniowie klas 7 zostali zapoznani z treściami dotyczącymi budowania poczucia własnej wartości. Zwrócono uwagę na wzmocnienie zdrowej samooceny, która oznacza szacunek dla samego siebie obejmujący zrozumienie i akceptację własnych słabości, docenianie swoich mocnych stron oraz realistyczne przekonanie o równości własnej osoby z innymi.

Uczniowie klas 8 również mieli okazję uczestniczyć w warsztatach o tożsamej tematyce prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego.