ADOPCJA SERCA, czyli miłość dookoła świata

Agnieszka Sokół, 28 lutego 2023 r.

Adopcja Serca to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa. Trwa przynajmniej kilka lat, do momentu aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne. Ofiary składane na ten cel są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z życiem i edukacją jednego konkretnego dziecka przez pewien określony czas. Roczny koszt adopcji to 720 zł, miesięczny 60 zł (+30 zł na pokrycie kosztów administracyjnych – jedna wpłata na rok).

Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z nimi jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy, którzy znają potrzeby tych dzieci i są w stanie zapewnić im to, co najważniejsze.

Nasza szkoła – przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera – podjęła w bieżącym roku dzieło Adopcji Serca dziewczynki, która nazywa się Monica Jesus Ramos da Veiga. Urodziła się w 2012 roku. Pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka (Cabo Verde) i mieszka w miejscowości Corda na wyspie Santo Antão.  Jej rodzice to Alicia Delgado Ramos i Pedro da Veiga, pracują na roli. Ma trójkę rodzeństwa. Dziewczynka uczęszcza obecnie do 5 klasy szkoły podstawowej. Jest ochrzczona i chodzi na katechezę. Jej rodzina żyje w bardzo ubogich warunkach. Zielony Przylądek to kraj bardzo ubogi ze względu na swoje położenie geograficzne i na surowe warunki klimatyczne.

Dzięki temu, że staliśmy się dla Monicy „rodziną adopcyjną” będzie mogła ona uczęszczać do szkoły i zdobywać wiedzę. Otrzyma przybory szkolne, będzie korzystać z dożywiania, a także pomocy medycznej. Naszym celem i zadaniem jest teraz regularne i systematyczne wspieranie dziewczynki, tak duchowe jak i materialne.

Adopcja Serca rodzi dobro, które płynie przez wiele ludzkich serc i rozszerza się na cały świat. „Adopcja jednego dziecka nie zmieni całego świata, ale dla tego dziecka zmieni się cały świat”.

Więcej informacji o inicjatywie Adopcja Serca i naszej podopiecznej Monicy można znaleźć w zakładce „Szkoła”.