• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Czasowe ograniczenie funkcjonowania Przedszkola w związku z COVID-19

30 marca 2021 r.

Od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. funkcjonowanie przedszkola jest czasowo ograniczone.

Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zatrudnionych w podmiotach wymienionych w Rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021r., w przedszkolu zostaną zorganizowane zajęcia dla dzieci.

Wniosek dostępny poniżej.

Wniosek do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej o zorganizowanie dla dziecka zajęć w przedszkolu