• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Dzień Otwarty z pedagogiem, psychologiem, logopedą

26 maja 2021 r.

Dnia 27 maja na terenie naszej Szkoły odbędzie się Dzień Otwarty, w ramach którego Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej oraz dzieci uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych, jak również wysłuchać pogadanek, których tematyka zostanie poświęcona istotnym obszarom związanym z rozwojem dziecka, możliwymi działaniami wspierającymi realizowanymi przez rodziców i terapeutów oraz tematyce działań profilaktycznych. Rodzice będą mieli szanse na omówienie nurtujących ich problemów, omówienie postępów swojego dziecka, czy otrzymanie potrzebnych zaleceń.
Spotkania odbędą się w godzinach: 12.00 – 15.00.

Zapraszamy Rodziców do skorzystania z konsultacji!