Gminny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II

30 kwietnia 2019 r.

Organizatorkami konkursu były p. Justyna Litwin i p. Grażyna Matusik. Zakres wiedzy jakim mieli dysponować przedstawiciele szkół z naszej gminy zawarty był w książce „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem” Joanny Krzyżanek. Do rywalizacji przystąpiły trzy szkoły.

Po przeprowadzeniu dwóch etapów konkursu wszystkie szkoły miały maksymalną ilość punktów. Aby wyłonić zwycięzców konieczne było przeprowadzenie dogrywki, w której należało popisać się znajomością najważniejszych faktów i dat z życiorysu Jana Pawła II.

Wyniki konkursu gminnego:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Lubatowej – 26 pk.

II miejsce – Szkoła Podstawowa z Iwonicza – 24 pkt.

III miejsce – Szkoła Podstawowa  im. Orła Białego z Lubatówki – 23 pkt.

Reprezentanci szkół otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy.

Zobacz więcej zdjęć