III Gminny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Organizatorzy Agnieszka Sokół, Justyna Litwin, 19 maja 2023 r.

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”

                                      Jan Paweł II

 

18 maja 2023 roku Szkoła Podstawowa w Lubatowej, dokładnie w dniu 103 rocznicy urodzin Jana Pawła II – patrona naszej szkoły, zorganizowała III Gminny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II. W dniu konkursu w naszej placówce pojawili się reprezentanci wszystkich szkół podstawowych gminy Iwonicz-Zdrój. Konkurs skierowany był dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z historią życia i powołania Ojca Świętego Jana Pawła II, kształtowanie postawy wdzięczności za dar wyjątkowej postaci, przybliżenie sylwetki papieża – Polaka. Naszą szkołę reprezentowały Milena Przymusiak i Kaja Klimkiewicz, uczennice klasy 3a, które zdobyły najlepszy wynik na etapie szkolnym konkursu.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez wicedyrektora szkoły, Pana Edwarda Jakiełę, przybyłych uczestników oraz ich opiekunów. Następnie reprezentanci szkół w grupach dwuosobowych przystąpili do rozwiązywania quizu, który składał się z dwóch etapów. Zadaniem zespołów było zdobycie jak największej liczby punktów. Wiedzę o życiu Karola Wojtyły czerpali z książki Joanny Krzyżanek „Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem”. Współzawodnictwo drużyn było bardzo wyrównane, a poziom wiedzy na temat osoby Jana Pawła II na bardzo wysokim poziomie. Po zakończeniu konkursu powołane przez organizatora jury oceniło prace i wyłoniło laureatów. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubatówce

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

Po części konkursowej nasi goście wzięli udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły na hali sportowej, podczas której zwycięzcom wręczono nagrody. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za godne reprezentowanie swoich szkół. Składamy również podziękowania dla nauczycieli i opiekunów za solidne przygotowanie dzieci do konkursu.

Galeria.