Informacja dla Rodziców i Opiekunów dzieci uczestniczących w Programie dla szkół

27 lutego 2020 r.

Informacja dla Rodziców i Opiekunów dzieci klas 1-5
uczestniczących w unijnym „Programie dla szkół”

znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

http://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol

 

Prosimy rodziców uczniów klas 1-5 o zapoznanie się z powyższymi informacjami.