Informacja dla rodziców oddziałów przedszkolnych oraz klas I – VIII dotycząca podręczników do religii

27 sierpnia 2020 r.

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z decyzją Wydziału Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej będą obowiązywały następujące podręczniki:

  • Grupa pięciolatków-tytuł podręcznika: „Jestem dzieckiem Bożym”-Wydawnictwo Gaudium,

  • Grupa sześciolatków-tytuł podręcznika: „Jezus moim Przyjacielem”-Wydawnictwo Gaudium,

  • Klasa I-tytuł podręcznika: „Bóg naszym Ojcem”, red. ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium (podręcznik składa się z dwóch części) (nowy podręcznik),

  • Klasa V-tytuł podręcznika oraz dodatkowo ćwiczeń (kart pracy): „Bóg poszukuje człowieka, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium. (nowy podręcznik)

Podręczniki do pozostałych klas pozostają bez zmian. Poniżej zamieszczone są tytuły katechizmów i ćwiczeń.

Katechizmy w roku szkolnym 2020/2021