INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

30 lipca 2020 r.

Drodzy Absolwenci
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
w roku szkolnym 2019/2020!

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku (piątek) w – sekretariacie szkoły – zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • od godz. 800 do godz. 815 – absolwenci szkoły – klasa 8a,
  • od godz. 815 do godz. 845 – absolwenci szkoły – klasa 8b.

Podczas pobytu na terenie szkoły obowiązują wszelkie obostrzenia sanitarne, tj. osłona ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości oraz –  przed wejściem na teren szkoły – dezynfekcja rąk.