NARODOWE CZYTANIE 2021

9 września 2021 r.

W  dniu 06 września  2021 roku odbyła się jubileuszowa ,dziesiąta edycja Narodowego Czytania. Lekturą zgłębianą  przez społeczność naszej szkoły była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór ten piętnuje fałsz, obłudę ,dbałość o pozory oraz nieuczciwość wobec siebie i  innych ,czasem nawet wobec członków najbliższej rodziny. Ludzie tego pokroju, kreują swój własny, w ich mniemaniu idealny obraz ,a w rzeczywistości „podwójną moralność”. Tak naprawdę są zakłamani, brak im jakichkolwiek  zasad moralnych. Pojęcie „dulszczyzna” trwale zapisało się w języku polskim, natomiast za kwintesencję można uznać zdanie: „Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział”. Warto dodać, że Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.

galeria