NARODOWY DZIEŃ SPORTU

23 września 2020 r.

W ramach Narodowego Dnia Sportu nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły przeprowadzili we wszystkich klasach lekkoatletyczne współzawodnictwo sztafetowe w biegu, skoku i rzucie. Drużyny klasowe liczyły 6 osób (3 dziewczyny i 3 chłopców) i mogły się zmieniać osobowo w każdej z trzech konkurencji. W oddziałach I-III zwyciężyła klasa 3a. Rywalizację klas IV-VI zdominowała 6c. W najstarszych rocznikach zdecydowanie wygrała klasa 8b. Warto zwrócić uwagę, że zarówno w klasach IV-VI jak i VII-VIII na dwóch pierwszych miejscach znajdują się klasy oddziałów sportowych naszej szkoły.

Wyniki klas I-III (bieg 6x100m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską 1 kg):

 1. 3a – 17pkt
 2. 3b – 15pkt
 3. 2b – 13pkt
 4. 2a – 8pkt
 5. 1b – 7pkt
 6. 1a – 4pkt

Wyniki klas IV-VI (bieg 6x200m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską 2 kg):

 1. 6c – 16pkt
 2. 6b – 12pkt
 3. 5a – 11pkt
 4. 6a – 10pkt
 5. 4a – 7pkt
 6. 4b – 7pkt

Wyniki klas VII-VIII (bieg 6x200m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską 3 kg):

 1. 8b – 17pkt
 2. 7b – 14pkt
 3. 8a – 13pkt

Zapraszamy do Galerii zdjęć z wydarzenia.