• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Informacje dla rodziców

Rodzicu skontaktuj się z pedagogiem gdy:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka
 • zauważacie u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania
 • macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się po pomoc
 • znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej

ZAPRASZAM! POSTARAM SIĘ POMÓC.

Dysleksja – informacje dla rodziców

Dysleksja, czyli kłopoty z czytaniem i pisaniem

Co to jest dysleksja?

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Można wyróżnić następujące jej postacie:

 • dysleksja – trudności w czytaniu połączone z trudnościami w pisaniu
 • dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także błędy ortograficzne)
 • dysgrafia – niski poziom graficzny pisma (brzydkie pismo)
 • dyskalkulia – trudności w matematyce (szczególnie w arytmetyce)

Czym jest spowodowana?

Dysleksja spowodowana jest zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich współdziałania,uwarunkowanymi nieprawidłową strukturą i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Są to zaburzenia głównie funkcji językowych jak i funkcji percepcyjno – motorycznych, motoryki, uwagi, pamięci i lateralizacji.

Kim są dzieci ,,ryzyka dysleksji”?

Są to dzieci z rodzin, gdzie występowała dysleksja związana z nieprawidłościami okresu ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijająca się, z nasilonymi trudnościami w czytaniu (w rocznym przygotowaniu przedszkolnym.

Czy dużo jest takich dzieci?

Badania wskazują, że dzieci te stanowią 15% uczniów(ok. 3 uczniów w klasie).

Jakie są objawy dysleksji rozwojowej?

Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • opóźniony rozwój ruchowy(utrudnione raczkowanie, trudności z utrzymaniem równowagi),
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych,
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi,
 • problemy z rysowaniem i pisaniem (brzydkie pismo),
 • trudności z rozpoznawaniem rymów,
 • trudności z zapamiętaniem nazw sekwencji np. nazw miesięcy, wierszy dłuższych poleceń, tabliczki mnożenia,
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych fonetycznie,
 • trudności z dokonywaniem operacji na głoskach, sylabach, cząstkach słów,
 • błędy gramatyczne, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi,
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
 • obuoczność, zbyt długo utrzymująca się oburęczność,
 • mylenie ręki prawej i lewej,
 • nasilone trudności w czytaniu w przedszkolu i klasie pierwszej,
 • nasilone trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad pisowni

 Co robić, jeśli zaobserwujemy u swego dziecka powyższe objawy?

Należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego. Im szybciej dziecko zostanie zdiagnozowane i objęte opieką, tym większe szanse, że uda się zapobiec trudnościom szkolnym lub je zmniejszyć.