• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Podsumowanie akcji charytatywnej „Każdy znaczek wspiera misje”. Dzieci – misjom.

19 maja 2021 r.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, dzieciom z przedszkola, rodzicom i nauczycielom za włączenie się w akcję charytatywną „Każdy znaczek wspiera misje – edycja III”.
W czasie zbiórki udało zebrać się łącznie 364 znaczków, w tym 303 polskich i 61 zagranicznych oraz 29 telefonów komórkowych. Wszystkie znaczki i telefony zostały spakowane i wysłane do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie, która we współpracy z Kołem Wolontariatu przekaże je do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Znaczki zostaną posortowane, odklejone i sprzedane filatelistom, a telefony komórkowe zostaną naprawione lub poddane recyklingowi. Dochód ze sprzedaży znaczków i z recyklingu telefonów komórkowych zostanie przekazany na potrzeby misji.
Szczególnie dziękuję Szkolnemu Kołu Wolontariatu oraz p. Edycie Przymusiak za włączenie się w organizację akcji, a także p. Marzenie Giemzowskiej za zbiórkę znaczków i telefonów w czasie zdalnego nauczania.
Koordynator akcji Roksana Drozd