POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej na rok szkolny 2022/2023

7 marca 2022 r.

Wszyscy rodzice, którzy złożyli Wnioski o przyjęcie dziecka w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego Załącznika do wniosku – w terminie do 10 marca 2022 roku (tj. czwartek).

 

Załączniki:

  1. ZAŁĄCZNIK do Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

 

Załącznik dostępny jest również w sekretariacie szkoły oraz w budynku oddziałów przedszkolnych.