• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

8 lutego 2024 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych oraz dzieci w wieku 6 i 7 lat do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. Rodziców ubiegających się o kontynuację wychowania przedszkolnego, proszę o składanie deklaracji w gabinecie wicedyrektora w Przedszkolu w terminie od 12 do 16 lutego 2024 roku. Brak złożenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej, proszę składać w gabinecie wicedyrektora  Beaty Najbar w terminie od 19 lutego do 01 marca 2024 roku. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decydować będą kryteria ustawowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego,  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będą wolne miejsca w  oddziale przedszkolnym.

Dzieci 2,5 letnie nie podlegają rekrutacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, jeżeli spełni warunki określone w Statucie Szkoły (dział XII, rozdział 8, § 102, ust.3 pkt 1, 2, 3, 4, 5). Decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Dokumenty można pobrać u wychowawców grup przedszkolnych, w gabinecie wicedyrektora Beaty Najbar oraz ze strony szkoły.

Dokumenty do pobrania.

 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowe im. Jana Pawła II w Lubatowej

Jerzy Staroń