Światowy Dzień Wody z PAH!

22 marca 2023 r.

 „ Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie je

steś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (…)” Antoine de Saint Exupery

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Również i w tym roku nasza szkoła włączyła się w akcję organizowaną przez PAH.

Uczniowie klas I-III ubrali się na niebiesko, a na lekcjach dowiedzieli się do czego wykorzystywana jest woda i dlaczego jest tak ważna w życiu każdego człowieka. Dodatkowo, aby podsumować zdobytą wiedzę, w każdej klasie wykonano plakaty informujące o tym, jak należy dbać o wodę.

R. Drozd